Cestou z věže - Petr Opršal

Image
Honza vyrůstá v době normalizace v jednom obyčejném šedivém městě s matkou a otcem, který je kvůli práci často mimo domov. Chlapcovu výchovu tak ovládá matka, zanícená stoupenkyně organizace Svědků Jehovových. Jeho vnímání a poznávání světa je od nejútlejšího věku sešněrováno přísnými náboženskými pravidly utajovaného společenství a všudypřítomným strachem, aby se osvědčil a přežil Armagedon. V době dospívání začíná vidět souvislosti. Přemýšlí a klade si otázky. Dogmata Organizace, předkládaná matkou a bratry, postupně ztrácejí na přesvědčivosti. A tím nezadržitelně povolují i doposud neotřesitelné základy Honzova životního ukotvení. Co teď? Jak dál sloužit Bohu J. a přitom nemít věroučné pochybnosti? Podvolit se? Nebo je spása i mimo Organizaci? Dlouho váhá. Podaří se mu najít cestu ven?
Koupit
Petr Opršal vystudoval filosofickou fakultu a právnickou fakultu v Olomouci, dnes je překladatelem působícím v zahraničí. Pracuje pro Evropský soudní dvůr v Lucemburku kde překládá z angličtiny, francouzštiny a němčiny do češtiny. Je ženatý a má dceru. Mezi jeho záliby patří cestování, knihy, historie, běh a sqash. Jako dítě vyrůstal v totalitním Československu. Byl vychováván ve víře Svědků Jehovových. Od malička na něj působily dva odlišné, ale částečně se prolínající světy – na jedné straně "tajná" komunita zakázané církve a na straně druhé život obyčejného školáka za totáče. Na základě těchto zkušeností vydal knihu Cestou z věže.
Image